banner final aligned

ΕΙΣΟΔΟΣ

Άρθρα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2

Π.Δ. 201/1998.pdf 16/08/2007,13:44 2.19 Mb

Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
1. Τα συστεγαζόμενα σχολεία έχουν τη διοικητική τους αυτοτέλεια και λειτουργούν με τις ίδιες προϋποθέσεις, τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη σε ποιο σχολείο ανήκει το διδακτήριο. Προνομιακή λειτουργία ενός από τα συστεγαζόμενα σχολεία με το αιτιολογικό ότι σ' αυτό ανήκει το διδακτήριο δεν επιτρέπεται. Από τη στιγμή που αρχίζει η συστέγαση λειτουργούν όλα με τις ίδιες συνθήκες ωραρίου εργασίας, χρησιμοποίησης γραφείων, αιθουσών, λοιπών χώρων και παίρνονται τα μέτρα εκείνα που εξασφαλίζουν την ισοτιμία των σχολείων και τη φοίτηση των μαθητών σε ισοπληθή τμήματα.
2. Διαφοροποίηση των συνθηκών εργασίας συστεγαζόμενων σχολείων μπορεί να γίνει μετά από σύμφωνη γνώμη όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στη λειτουργία των σχολείων και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους μαθητές και τους γονείς τους.
3. Στα συστεγαζόμενα σχολεία, εφόσον ο αριθμός των μαθητών δεν επιτρέπει τη λειτουργία τους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οργανικές τους θέσεις, με απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης ή Γραφ. Π.Ε., μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία τμημάτων, με προτεραιότητα αναστολής της λειτουργίας τμημάτων που ανήκουν στα σχολεία των οποίων οι τάξεις έχουν διπλά τμήματα. Η κατανομή των μαθητών των τμημάτων, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται, γίνεται από τους Διευθυντές και τους συλλόγους διδασκόντων σε αντίστοιχα τμήματα του συγκροτήματος, με κριτήρια που έχουν καθοριστεί και αφού ληφθεί υπόψη το εδάφιο β της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος Π.Δ.
4. Στα συγκροτήματα που φοιτούν τσιγγανόπαιδες, παλιννοστούντες, αλλοδαποί, μαθητές που φιλοξενούνται σε ιδρύματα και γενικά μαθητές που χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια στο διδακτικό και στον κοινωνικό τομέα, αυτοί κατανέμονται ισομερώς σε όλα τα τμήματα των συστεγαζόμενων σχολείων, με την επιφύλαξη του εδαφ. η της παραγρ. 1 του άρθρ. 8 του παρόντος Π.Δ., με σκοπό την ομαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.
5. Τα σχολεία που συστεγάζονται και ακολουθούν το ίδιο ωράριο εργασίας (συλλειτουργούν) έχουν κοινή λειτουργία η οποία περιλαμβάνει ενιαίο πρόγραμμα και συμπλήρωση του ωραρίου των εκπ/κών από το ένα σχολείο στο άλλο. Παίρνονται επίσης όλα εκείνα τα μέτρα, με τα οποία εξασφαλίζονται οι ίδιες συνθήκες διδασκαλίας στους μαθητές αλλά και οι ίδιες εργασιακές συνθήκες για τους εκπ/κούς. Το ίδιο συμβαίνει και όταν τμήμα ή τμήματα ενός σχολείου έχουν παράλληλη λειτουργία με άλλο σχολείο. Σε όλα τα συστεγαζόμενα σχολεία με κοινό ή όχι ωράριο εργασίας μπορούν να πραγματοποιούνται κοινές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
6. Το διδακτικό προσωπικό των συστεγαζόμενων σχολείων συνέρχεται σε κοινές συνεδριάσεις σύμφωνα με το εδάφιο δ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 αυτού του Π.Δ., καθώς και τα σχολικά συμβούλια αυτών των σχολείων. Στις κοινές αυτές συνεδριάσεις προεδρεύουν εκ περιτροπής οι διευθυντές των σχολείων. Μεταξύ των σκοπών των κοινών συνεδριάσεων είναι η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, ώστε τα σχολεία αυτά να λειτουργούν κάτω από το πνεύμα ενιαίας σχολικής μονάδας, καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών για την επίτευξη των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
7. Σε περίπτωση που εκδηλώνονται διαφωνίες μεταξύ των συλλόγων των συστεγαζόμενων σχολείων, την ευθύνη για την τελική πρόταση και απόφαση έχουν, ανάλογα με το θέμα, ο Σχολικός Σύμβουλος ή ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ή του Γραφείου Π.Ε. Η πρόταση αυτή και η απόφαση δεν μπορούν να αφίστανται από τον ενιαίο τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις και υποχρεώσεις μεταξύ των εκπ/κών και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των μαθητών.
8. Με υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους της Δ/νσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας μπορούν να ρυθμίζονται λοιπά θέματα που αφορούν τη λειτουργία των συστεγαζόμενων σχολείων.

Share