banner final aligned

ΕΙΣΟΔΟΣ

Εγκύκλιος 8η/21-04-2016

 

logo_el_dhm
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
 
 
 
 
Χανιά, 21-04-2016
Α.Π.: Φ.31.4/4638
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8η
ΠΡΟΣ: Τους/τις κ.κ. Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Χανίων
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
  • κ.κ. Σχολικούς/ές Συμβούλους Δημ. Εκ/σης και Προσχ. Αγωγής
  • Κ.Π.Ε. Βάμου
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
Ταχ.  Δ/νση : Ι. Γκερόλα 48Β
Ταχ.  Κώδικας : 731 32   ΧΑΝΙΑ
Πληροφορίες : Εμμανουήλ Μηλιαράκης
Τηλέφωνο : 28210 47321
FAX :
28210 47301
E-mail : mail @ dipe.chan.sch.gr
Ιστοσελίδα : www.dipechan.gr
    
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 
 
    
Θέμα 1ο: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017»
Θέμα 2ο: « Διευκρινίσεις σχετικά με την άντληση πληροφοριών από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ)»
Θέμα 3ο: «Επαναχρησιμοποίηση διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017»
Θέμα 4ο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών e- learning»
Θέμα 5ο: «2ο Θερινό Σχολείο»
Θέμα 6ο: «Υλοποίηση των Δράσεων “Ασφαλής Ελλάδα” (SafeGreece) και “ Μια Ευκαιρία στα παιδιά” (AChanceforChildren) στο πλαίσιο του προγράμματος “Ακαδημία Αθλητικής Ναυαγοσωστικής” »
Θέμα 7ο:   «Ενημέρωση σχετικά με το Μαθητικό Ραδιόφωνο (EuropeanSchoolRadio)»
Θέμα 8ο: «1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΠΔΕ Κρήτης « Κοινωνία και Σχολείο: Μια σχέση υπό διαπραγμάτευση»
Θέμα 9ο: «Διευκρινίσεις σχετικά με Διαγωνισμούς Μυθιστορήματος και Θεατρικού έργου του Πανεπιστημίου Αιγαίου »
Θέμα 10ο: «Έγκριση διεξαγωγής Έρευνας»
Θέμα 11ο: «18η Εκδήλωση «Παιδική Έκφραση& Δημιουργία»
Θέμα 12ο: «1ος Μαραθώνιος Κρήτης »
Θέμα 13ο: « Επικαιροποίηση στοιχείων»
Θέμα 14ο: «Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων “αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ” Ποδοσφαίρου Δημοτικών σχολείων σχολικού έτους 2015-2016.»
Θέμα 15ο: «Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και ερωτηματολογίου»
Θέμα 16ο: «Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα δημιουργών- κατασκευαστών και στο διαγωνισμό  MakeFareRome 2016»
Θέμα 17ο: «Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων Δημοτικών Σχολείων σχολικού έτους 2015-2016.»
Θέμα 18ο: «Άρση Αναζήτησης μαθητή»
Θέμα 19ο: «Αναζήτηση μαθητών»
 


Θέμα 1ο: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017»
Κοινοποιούμε εγκυκλίους που αφορούν στην πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείςαρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων , από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2016-2017:
 
 Επισημαίνουμε ότι από το τρέχον σχολικό έτος, οι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.
Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr
 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 21-04-2016 μέχρι 12-05-2016. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.
Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν/κατατεθούν από τους αιτούντες εκπαιδευτικούς στη Δ/νση Π.Ε. όπου ανήκουν οργανικά (εντός της αποκλειστικής προθεσμίας)
Πληροφορίες: κ. Πολάκη Τζένη (2821047317)
                           κ. Μπούσιο Ηλία (2821047314)
                           κ. Περακάκη Έφη (2821047318)
 
Θέμα 2ο:« Διευκρινίσεις σχετικά με την άντληση πληροφοριών από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ)»
ΣΧΕΤ.: Το, με αρ. πρωτ. Φ.6/498/57863/Δ1/06-04-2016 έγγραφο του ΥΠ..Π.Ε.Θ.
Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αφορά διευκρινίσεις σχετικά με την άντληση πληροφοριών από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ). 
`
Θέμα 3ο:«Επαναχρησιμοποίηση διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017»
ΣΧΕΤ.: Το, με αρ. πρωτ. 63407/Δ1/14-04-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικό με την επαναχρησιμοποίηση διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017.
 
Θέμα 4ο:«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών e- learning»
ΣΧΕΤ.: Το, με ημερομηνία 14-04-2016 e-mail της ΠΔΕ Κρήτης
Κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχετικό με Π       ρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών e-learning, με θέμα « Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες»
 
Θέμα 5ο:«2ο Θερινό Σχολείο»
ΣΧΕΤ.: Το, από 19-04-2016 e-mail του Πανεπιστημίου Κρήτης Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.
Κοινοποιούμε έγγραφο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. και του Εργαστηρίου Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικό με τη διοργάνωση του 2ου Θερινού Σχολείου με θέμα: « Τ.Π.Ε. και Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο».
 
Θέμα 6ο:«Υλοποίηση των Δράσεων “Ασφαλής Ελλάδα” (SafeGreece) και “ Μια Ευκαιρία στα παιδιά” (AChanceforChildren) στο πλαίσιο του προγράμματος “Ακαδημία Αθλητικής Ναυαγοσωστικής” »
ΣΧΕΤ.: Το, με Α.Π. Φ14/728/61340/Δ1/12-04-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικό με την Υλοποίηση των Δράσεων  «Ασφαλής Ελλάδα» (SafeGreece) και «Μια Ευκαιρία στα Παιδιά» (AChanceforChildren) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ακαδημία Αθλητικής Ναυαγοσωστικής».
 
Θέμα 7ο:«Ενημέρωση σχετικά με το Μαθητικό Ραδιόφωνο (EuropeanSchoolRadio
ΣΧΕΤ.: Το, με αρ. πρωτ. Φ13.1/50089/Δ2/24-03-2016  έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με το Μαθητικό Ραδιόφωνο (EuropeanSchoolRadio)».
 
Θέμα 8ο:«1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΠΔΕ Κρήτης « Κοινωνία και Σχολείο: Μια σχέση υπό διαπραγμάτευση»
ΣΧΕΤ.: Το, από 20-04-2016 e-mail του Γραφείου Τύπου της ΠΔΕ Κρήτης
Κοινοποιούμε ηλεκτρονική αλληλογραφία του Γραφείου Τύπου της Π.Δ.Ε. Κρήτης, με την αφίσα  και το Πρόγραμμα του 1ου Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΠΔΕ Κρήτης με θέμα: «Κοινωνία και Σχολείο: Μια σχέση υπό διαπραγμάτευση».
 
Θέμα 9ο:«Διευκρινίσεις σχετικά με Διαγωνισμούς Μυθιστορήματος και Θεατρικού έργου του Πανεπιστημίου Αιγαίου »
ΣΧΕΤ.: Το, με Α.Π. Φ15/49404/Δ2/23-03-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικό με Διαγωνισμούς Μυθιστορήματος και Θεατρικού έργου του Πανεπιστημίου Αιγαίου..
 
Θέμα 10ο:«Έγκριση διεξαγωγής Έρευνας»
ΣΧΕΤ.: Το, με Α.Π. 56926/Δ3/05-04-2016, έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ
Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικό με την έγκριση διεξαγωγής έρευνας της κ. Φάρσαρη Ελευθερίας με θέμα: « Η εφαρμογή της μεθόδου TEACCH στην εκμάθηση κοινωνικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα με αυτισμό από εκπαιδευτές/θεραπευτές σε δομές ειδικής αγωγής στην περιφέρεια της Κρήτης».
 
Θέμα 11ο:«18η Εκδήλωση «Παιδική Έκφραση& Δημιουργία»
ΣΧΕΤ.: Το, με Α.Π. 1300/28/11-04-2016 , έγγραφο του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης
Κοινοποιούμε έγγραφο του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης σχετικό με 18η Εκδήλωση « Παιδική Έκφραση και Δημιουργία με θέμα: «75 Χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης».
 
Θέμα 12ο: «1ος Μαραθώνιος Κρήτης »
ΣΧΕΤ.: Το, με Α.Π. 30/30-03-2016 , έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων
Κοινοποιούμε ηλεκτρονική αλληλογραφία Περιφερειακής Ενότητας Χανίων που αφορά τον 1ο Μαραθώνιο Κρήτης καθώς και τη Συμμετοχική Μαραθώνια Ποδηλατοδρομία που θα διεξαχθούν την Κυριακή 8 Μαΐου 2016.
 
Θέμα 13ο:«Επικαιροποίηση στοιχείων»
ΣΧΕΤ.: Το, με Α.Π. 65739/ΓΔ4/19-04-2016, έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικό με την επικαιροποίηση στοιχείων των Τμημάτων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων, όπου αυτά λειτουργούν, καθώς και των Συγκεντρωτικών  Στοιχείων Αλλοδαπών/ Ρομά / Παλιννοστούντων από την Καρτέλα « Μαθητές».
 
Θέμα 14ο:«Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων “αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ” Ποδοσφαίρου Δημοτικών σχολείων σχολικού έτους 2015-2016.»
ΣΧΕΤ.: Το, με αρ. πρωτ. Φ.24/3093/18-04-2016  έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠΠΕΘ σχετικό με την Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων “Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων “ αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ” Ποδοσφαίρου Δημοτικών σχολείων σχολικού έτους 2015-2016.
 
Θέμα 15ο:«Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και ερωτηματολογίου»
ΣΧΕΤ.: Το, με Α.Π. Φ13.1/61265/Δ2/12-04-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικό με την έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και ερωτηματολογίου για μαθητές της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ENABLE-Ενδυναμώνω».
 
Θέμα 16ο:«Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα δημιουργών- κατασκευαστών και στο διαγωνισμό  MakeFareRome 2016»
ΣΧΕΤ.: Το, με Α.Π. 61800/ΓΔ4/12-04-2016, έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αφορά πρόσκληση για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα δημιουργών-κατασκευαστών και στο διαγωνισμό MakeFareRome 2016.
 
Θέμα 17ο:«Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων Δημοτικών Σχολείων σχολικού έτους 2015-2016.»
ΣΧΕΤ.: Το με Α.Π. Φ 24/3168/19-04-2016  έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Τμήμα Διοικητικό, Ομάδα Φυσικής Αγωγής.
Κοινοποιούμε έγγραφο της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Ομάδα Φυσικής Αγωγής σχετικό με την Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων Δημοτικών Σχολείων (Ο.Ε.Σ.Α.) Χανίων “ αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ”  για το σχολικό έτος 2015-2016.
 
Θέμα 18ο:«Άρση Αναζήτησης μαθητή»
ΣΧΕΤ.: Το με Αρ. Πρωτ. Φ.8/738/59091/Δ1/07-04-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠ..Π.Ε.Θ. σύμφωνα με το οποίο γίνεται άρση αναζήτησης των μαθητών:
ΓΚΑΤΖΟ ΝΤΑΝΙΕΛΑ του Ντάνσορ και της Μπρουνίλντα, ανευρέθη και φοιτά στο 2ο Δ.Σ. Απολλωνίας Ν. Θεσσαλονίκης.
ΚΑΠΙΝΟΒΑ ΣΟΥΡΓΙΑ του Φερντινάντ και της Αλμπάνα, ανευρέθη και φοιτά στο 15ο Δ.Σ. Περιστεριού
ΚΑΠΙΝΟΒΑ ΧΡΗΣΤΟΣ του Φερντινάντ και της Αλμπάνα, ανευρέθη και φοιτά στο 15ο Δ.Σ. Περιστεριού.
Ως εκ τούτου παρακαλείσθε όπως προβείτε σε άρση αναζήτησης των παραπάνω μαθητών.

Θέμα 19ο:« Αναζήτηση μαθητών»
Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, μόνο σε θετική περίπτωση, αν στο σχολείο σας φοιτούν οι παρακάτω μαθητές:
ΙΜΠΙΣΙ ΕΡΒΙΝ του Μάριο και Κοζέτα, μαθητής της Β' τάξης
ΖΕΝΕΛΑΪ ΑΙΜΙΛΙΑ του Ασλάν και της Μιγκένα, μαθήτρια της Ε' τάξης
ΑΣΕΝΟΒΑ ΒΕΛΕΝΤΙΝΑ του Νάϊντεν και της Άνκα
Μ ΟΥΣ A ΚΡI ΣΤΟ το u Ν απολό ν, μαθητήςτηςΕ'τάξης
ΚΑΝΤΡΙΑ ΚΑΕΣΤΙ του Μιρντάς, μαθητής της Δ' τάξης
ΙΜΤΟΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Θεόδωρου και της Αλεξάνδρας,      μαθητής της     ΣΤ' τάξης
ΚΕΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Στέφανου και της Γεωργίας, μαθήτρια της ΣΤ' τάξης
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ του Αλμπερτ και της Ετλέβας, μαθήτρια της Β' τάξης

AHMAD DAHAT του Dilshad και της Najiba, μαθητής της Δ' τάξης

AHMAD DAHEN του Dilshad και της Najiba, μαθητής της Ε' τάξης

AHMAD DANAR του Dilshad και της Najiba, μαθητής της ΣΤ' τάξης

ΣΑΝΤΙΚ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Σπετίμ και της Ράζιε, μαθητής της Β' τάξης

ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΑΚΟ της Δήμητρας

ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΜΕΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη και της Ευγενίας- Νεκταρίας, μαθητής της Ε' τάξης
ΝΑΫΝΤΕΝΟΒΑ ΜΑΡΙΑ της Μαριάνα, μαθήτρια της ΣΤ' τάξης
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου και της Γκάννα, μαθητής της Β' τάξης.
ΠΑΝΣΑΚΟΒΑ ΑΝΤΩΝΟΒΑ ΝΤΙΑΝΑ, μαθήτρια της Ε' τάξης
ΚΑΝΕΒ ΣΤΑΝΙΣΒΑΛ του Γιορντάνοφ, μαθητής της Δ' τάξης
KANEVA RADOST του Yordan, μαθητής της Β' τάξης
ΤΣΑΛΑ ΑΣΤΕΡΙΟ του Γκουτζίμ και της Φατμπάρδα, γενν.   18-01-2008, μαθητής της Β' τάξης
ΣΟΥΛΕΪΜ ΑΝ ΑΚΟ της Δήμητρας, μαθητής της Β' τάξης
RAM SAAJAN του Γκουρμέιλ και της Νταβντίντ, μαθητής της  ΣΤ' τάξης
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου και της Γκάννα, μαθητής της Β'τάξης
ΝΙΚΟΔΗΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝ Α-ΔΑΝ ΑΗ του Σπόρο και της Μαρσέλα Μπένα, μαθήτρια της Γ' τάξης
ΓΚΙΟΝΑΪ ΜΑΡΗ του Φιλίπη και της Λιλιάνας, μαθήτρια της Α' τάξης.

ΜΠΙΡΛΕΑΝΟΥ ΡΩΞΑΝΑ-ΕΛΕΝΗ του Ντίνου, μαθητής της ΣΤ' τάξης

ΝΑΟΥΑΖΙ ΚΟΥΣΑΡ του Ναχίντ, μαθητής της Δ' τάξης

ΚΟΣΜΑ ΑΑΕΞΑΝΤΕΡ-ΝΤΟΜΙΝΙΚ (Cosma Aleksander-Dominik) του Ιοάν και της Στρετζούκα (Strejuca), μαθητής της Ε' τάξης

ΦΑΧΜΙ ΣΑΜΑΝ του Σαουκάτ Γκατ και της Σελουα Τζαμάλ Αμπιτ Ελ Νουρ, μαθητής της Γ' τάξης.

ΚΑΝΤΑΚΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αλεξανδρίνα Τσόνεβα, μαθητής της Γ τάξης

 

Την εγκύκλιο και τα συνημμένα, παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες να προωθήσουν στα e-mails του προσωπικού τους.
 
Ο Διευθυντής Π.Ε. Χανίων
 
  
Εμμανουήλ Μηλιαράκης 

 

       ΙΜΠΙΣΙ ΕΡΒΙΝ του Μάριο και Κοζέτα, μαθητής της Β' τάξης

ΖΕΝΕΛΑΪ ΑΙΜΙΛΙΑ του Ασλάν και της Μιγκένα, μαθήτρια της Ε' τάξης

ΑΣΕΝΟΒΑ ΒΕΛΕΝΤΙΝΑ του Νάϊντεν και της Άνκα

Μ ΟΥΣ A ΚΡI ΣΤΟ το u Ν απολό ν, μαθητήςτηςΕ'τάξης

ΚΑΝΤΡΙΑ ΚΑΕΣΤΙ του Μιρντάς, μαθητής της Δ' τάξης

ΙΜΤΟΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Θεόδωρου και της Αλεξάνδρας,                   μαθητής της ΣΤ' τάξης

ΚΕΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Στέφανου και της Γεωργίας, μαθήτρια της ΣΤ' τάξης

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ του Αλμπερτ και της Ετλέβας, μαθήτρια της Β' τάξης

AHMAD DAHAT του Dilshad και της Najiba, μαθητής της Δ' τάξης

AHMAD DAHEN του Dilshad και της Najiba, μαθητής της Ε' τάξης

AHMAD DANAR του Dilshad και της Najiba, μαθητής της ΣΤ' τάξης

ΣΑΝΤΙΚ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Σπετίμ και της Ράζιε, μαθητής της Β' τάξης

ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΑΚΟ της Δήμητρας

ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΜΕΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη και της Ευγενίας- Νεκταρίας, μαθητής της Ε' τάξης

ΝΑΫΝΤΕΝΟΒΑ ΜΑΡΙΑ της Μαριάνα, μαθήτρια της ΣΤ' τάξης

ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου και της Γκάννα, μαθητής της Β' τάξης.

    ΠΑΝΣΑΚΟΒΑ ΑΝΤΩΝΟΒΑ ΝΤΙΑΝΑ, μαθήτρια της Ε' τάξης

   ΚΑΝΕΒ ΣΤΑΝΙΣΒΑΛ του Γιορντάνοφ, μαθητής της Δ' τάξης

   KANEVA RADOST του Yordan, μαθητής της Β' τάξης

ΤΣΑΛΑ ΑΣΤΕΡΙΟ του Γκουτζίμ και της Φατμπάρδα, γενν.                 18-01-2008,

μαθητής της Β' τάξης

ΣΟΥΛΕΪΜ ΑΝ ΑΚΟ της Δήμητρας, μαθητής της Β' τάξης

RAM SAAJAN του Γκουρμέιλ και της Νταβντίντ, μαθητής               της ΣΤ' τάξης

ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου και της Γκάννα, μαθητής της Β'τάξης

ΝΙΚΟΔΗΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝ Α-ΔΑΝ ΑΗ του Σπόρο και της Μαρσέλα Μπένα, μαθήτρια της Γ' τάξης

ΓΚΙΟΝΑΪ ΜΑΡΗ του Φιλίπη και της Λιλιάνας, μαθήτρια της Α' τάξης.

ΜΠΙΡΛΕΑΝΟΥ ΡΩΞΑΝΑ-ΕΛΕΝΗ του Ντίνου, μαθητής της ΣΤ' τάξης

 ΝΑΟΥΑΖΙ ΚΟΥΣΑΡ του Ναχίντ, μαθητής της Δ' τάξης

ΚΟΣΜΑ ΑΑΕΞΑΝΤΕΡ-ΝΤΟΜΙΝΙΚ (Cosma Aleksander-Dominik) του Ιοάν και της Στρετζούκα (Strejuca), μαθητής της Ε' τάξης

ΦΑΧΜΙ ΣΑΜΑΝ του Σαουκάτ Γκατ και της Σελουα Τζαμάλ Αμπιτ Ελ Νουρ, μαθητής της Γ' τάξης.

ΚΑΝΤΑΚΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αλεξανδρίνα Τσόνεβα, μαθητής της Γ τάξης


Share