banner final aligned

ΕΙΣΟΔΟΣ

Υπηρεσιακά Συμβούλια

Π.Δ. 1/2003.pdf 27/08/2007,12:13 110,53 Kb

Στην έδρα κάθε διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτο­βάθμιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), που αποτελείται από:

α) τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάμενο γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας,

β) δύο προϊσταμένους γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από άλλους προϊσταμένους γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη διευθυντές σχολικών μο­νάδων και σε περίπτωση έλλειψης και αυτών εκπαιδευτικοί με βαθμό Α',

γ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευ­τικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυ­τών.

Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ είναι ο διευθυντής πρωτοβάθ­μιας εκπαίδευσης και αντιπρόεδρος ορίζεται με την από­φαση συγκρότησης ένα από τα υπό στοιχείο β' της προηγούμενης παραγράφου τακτικά μέλη αυτού, που είναι προϊστάμενος γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης διευθυντής σχολικής μονάδας και σε περίπτωση έλλειψης και αυτού εκπαιδευτικός πρω­τοβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α'.

Εάν η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής του. Στην περίπτωση αυτή χρέη προέδρου του Συμβουλίου ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής, εφόσον είναι προϊστάμενος γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αντίθετη περίπτωση χρέη προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος, εφόσον είναι προϊστάμενος γραφείου και σε περίπτωση έλλειψης προϊσταμένου γραφείου ένα από τα τακτικά μέλη που είναι διευθυντής σχολικής μονάδας και ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης.

Share